Curating Now

Editor-in-chief
Song Xiewei

Executive Editors
Wang Naiyi
Xue Tianchong

Editors
Yang Jie
Yu Minghui
Zhang Yichen
Zhang Jiarong

Visual Design
4aC Design